Våra bokningsvillkor

BOKNINGSVILLKOR


Vem är ansvarig?

Tofta Hideaway AB, Spireavägen 14, 62266 Gotlands Tofta 0498-297000 ORG: 559191-7744

 

Som uthyrare och förmedlare är vi skyldiga att se till att:

·         Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning

·         Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen

·         Du får disponera stugan från tidigast kl. 15.00 ankomstdagen, disponeras till kl. 11.00 på avresedagen

 

När blir min bokning bindande?

När du betalat din anmälningsavgift (eller hela hyran) så har du godkänt din bokning

 

Anmälningsavgifter och slutbetalning

 

·         För bokningar som bokas tidigare än 28 dagar före ankomst ska en anmälningsavgift (delbetalning) om 10% av bokningens pris vara Toftagården tillhanda omgående från bokningstillfället. 

·         För bokningar som bokas tidigare än 28 dagar före ankomst ska slutbetalning vara Toftagården tillhanda 28 dagar före ankomst.

·         För bokningar som bokas senare än 28 dagar före ankomst ska slutbetalning vara Toftagården tillhanda omgående.

 

Glöm inte att uppge bokningsnummer vid betalning. Ta med bekräftelsen vid ankomst.

 

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften eller slutlikviden i tid avbokar vi din bokning, och då gäller reglerna för avbokning

 

Men om det händer mig något?

I vissa fall kan du avboka fram t.o.m. dagen innan ankomst mot en expeditionsavgift på 1000 kronor per bokning. Det gäller något av följande fall som inte får ha varit kända när du bokade:

·         Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo familj eller medresenär.

·         Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret

·         Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning.

 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från till exempel läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. 

 

Vad gäller om jag vill avboka?

Du avbokar skriftligen via e-post: info@toftagarden.se, ange ditt bokningsnummer. 

 

Avbeställningskostnader för Stugor och Lägenheter samt alla bokningar som ingår i ett paket

28 dagar eller fler före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)

27-12 dagar före ankomst: 25% av bokningens totala pris

11-2 dagar före ankomst 50% av bokningens totala pris

1-0   dagar före ankomst 100% av bokningens totala pris

 

Avbeställningskostnader vid rumsbokning (gäller Hotell och Bed & breakfast) som inte ingår i ett paket

Vid rumsbokning som inte ingår i ett paket måste avbeställning ske senast kl 17.00 dagen innan ankomst, för att full återbetalning exkl. eventuella avgifter ska medges. Vid avbeställning senare än kl 17.00 dagen innan medges ingen återbetalning.

 

Vad har jag för rättigheter?

Om boendet inte tillhandahålls i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och vi inte klarar av att erbjuda dig ett annat boende, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt du betalat till oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående så vi har en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har några särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

 

Vad har jag för skyldigheter?

Minimum 20 år gäller för bokare i varje objekt. Legitimering sker vid ankomst. Undantag efter överenskommelse. Du måste vårda den hyrda bostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 23:00 och 07:00 skall hyresgästen iaktta störts hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud som gäller för ditt boende.

Du får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen och du får inte låta fler personer övernatta i boendet eller på tomten än vad som uppgavs vid bokningen.

Vid boende med självhushåll ska boendet städas ordentligt före avresa om inget annat har kommit överens om vid bokningen. Om du inte gör detta kommer vi att utföra en städning på din bekostnad. 

Du måste lämna igen samtliga nycklar till ditt boende vid avresa. Om detta ej sker, debiteras bokaren en avgift om 500 kronor per nyckel.

 

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. De består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig

 

Krig, strejk, naturkatastrofer

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av naturkatastrofer, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av boendet.

 

Övrigt

Om du har bokat stuga eller lägenhet med självhushåll, ingår inte städning, lakan/handdukar, toapapper/hushållspapper, barnsäng/barnstol om inget annat anges på din bekräftelse.