TG_logopack

LEDARSKAPSKURSER

Välkommen till Gotland och en UGL kurs utöver det vanliga.Kursen riktar sig främst till arbetsledare, medarbetare och utbildare som är intresserade av grupp-, ledarskap- och individutveckling.  Info>>

Sorby Gård är ett Gotländskt konsultföretag som arbetar med organisationsutveckling, ledarskap och teamutveckling. Info>>

Mats Lundin erbjuder behovs-anpassade utvecklingsprogram och konsultation inom organisations- och grupputveckling samt ledarskap. Mats erbjuder även stöd och hjälp vid konflikthantering.
Info>>UGL är en utbildning som genomförs under fem dagar på internat. Kursen riktar sig till alla som är intresserade av personlig utveckling, bygga bra relationer & samarbeten, ledarskap och medarbetarskap. Info>>